Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – najważniejsze informacje

Uprawnienia budowlane to oficjalne utwierdzenie doświadczenia i biegłości zawodowych w zakresie budownictwa. W Polsce występują trzy stopnie pełnomocnictw budowlanych: budowlanej kwalifikowanej, budowlanej mistrza oraz budowlanej wykonawcy. Jakikolwiek z nich pozwala na praktykowanie określonych czynności związanych z przebiegiem budowlanym. Pełnomocnictwa budowlane kwalifikowanej upoważniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w aspekcie budynków jednorodzinnych bądź też budynków bytowych o powierzchni użytkowej do 1000 m2 oraz odmiennych budowli małego ryzyka.

Osoba posiadająca takie uprawnienia powinien także pełnić funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Pełnomocnictwa budowlane mistrza zapewniają prowadzenie prac budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w aspekcie obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 i innych budowli o większym ryzyku –  uprawnienia budowlane. Osoba posiadająca takie uprawnienia może pełnić funkcję zwierzchnika budowy lub inżyniera budowlanego.

Uprawnienia budowlane wykonawcy zezwalają na uprawianie prac budowlanych w obrębie budynków bytowych i przydatności publicznej, a także na innych budowlach, bez ograniczeń co do ich wielkości i stopnia pogmatwania. Osoba mająca takie upoważnienia ma obowiązek pełnić rolę kierownika budowy lub inżyniera budowlanego. Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga od osoby zainteresowanej odbycia specjalistycznych szkoleń i zdania sprawdzianów, które potwierdzają jej kwalifikacje i zręczności zawodowe.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Warto też przeczytać